2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133
2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133

$650,000

2800 SW 27th St, Miami, FL, 33133

13
Courtesy of: Boschetti Realty Group, LLC.